1987 - De fleurige froulju

Oarspronklike titel: 'The merry wives of Windsor'. Oersetting: Romke Toering en Klaas Jansma, neffens Jonkman, Kalma, Burgersdijk en Kok. Sir John Falstaff útfanhûzet mei syn gefolch yn herberch 'De Posthoarn' te Droegeryp. Hy besiket it oan te lizzen mei de froulju fan foaroansteande boargers. Dy weve earst tegearre op net mis te fersteane wize mei him ôf, letter bemuoie de manlju har der ek mei en wurdt er nochris geweken nommen.