1975 - Yn 'e wite guds

'Im weissen Rössl' foar it Iepenloftspul bewurke troch S. Kooijman. Lokaasje: Hotel 'Yn 'e wite guds', Salzkammergut. In fabrikant fan nylons sit tafallich mei de advokaat fan in konkurrint fan wa’t er in proses ferlear, yn it hotel. Oan de ein fan it stik steane trije houliken op priemmen: de dochter fan de fabrikant mei de advokaat, de soan fan de konkurrint mei in learaarsdochter dy't ek yn de toeristeherberch útfanhûze en it kastleinske mei har kelner.